कोरेर प्रेम पत्र’ मेरो गीत हो, गलत प्रचार गरियो - गायिका बुनु राई मानन्धर