Author: prakashrai

Senior Presenter / Producer / Camera Person / Post Production and Editor / Director @ (Ajambari Media Network ) Ajambari TV www.ajambari.com

पत्रकार देवराजलाई गल्तिबिना नै पक्राउ गरेको भन्दै विरोध...

क्याम्पसमा पुगेका कार्की र बस्नेतले विएड प्रथम बर्षमा अध्यानरत अजय राईलाई हातपात...

क्याम्पसमा पुगेका कार्की र बस्नेतले विएड प्रथम बर्षमा अध्यानरत अजय राईलाई हातपात गरेका थिए । राईसंग विवाद गर्दै चित्र कार्की र रमिला...

नेपालका लागि नेपाली - लखेट्नु पर्छ अब सब भ्रष्टाचारी :...

लखेट्छ सब भ्रष्टाचारी  देश बाटा जरै उखाली [ ... ]

लखेट्छ सब भ्रष्टाचारी  देश बाटा जरै उखाली [ ... ]