जसले रियाज गर्छ उसले राज गर्छ – गायक सुरेश लामा (भिडियो अन्तर्वार्ता)

जसले रियाज गर्छ उसले राज गर्छ – गायक सुरेश लामा (भिडियो अन्तर्वार्ता)

https://www.youtube.com/watch?v=rFm0X9T4tIw