नेपालका लागि नेपाली - लखेट्नु पर्छ अब सब भ्रष्टाचारी : ज्ञान बहादुर

नेपालका लागि नेपाली - लखेट्नु पर्छ अब सब भ्रष्टाचारी : ज्ञान बहादुर

'नेपालका लागि नेपाली'

हो अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही 
नेपालको लागी नेपाली । 
लखेट्छ सब भ्रष्टाचारी 
देश बाटा जरै उखाली ॥

दिनमा हैन हाम्रो देश 
रातमा चलेको छ । 
भ्रष्टाचार र बलात्कारी 
जुनकेरी झै बलेको छ ॥ 

होइना बिरोधी ज्ञानेन्द्र 
नेता र सत्ताधारीको । 
हैन वहाँ विरोधी पनी 
सुरक्षा कर्मीहरुको ॥

हैन बिरोधी ज्ञानेन्द्र शाही 
हेर संचार कर्मीहरुको । 
हैन वहाँ बिरोधी पनी 
सुशासन र समृद्धिको ॥

हो अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही 
नेपालको लागी नेपली....

हो बिरोधी ज्ञानेन्द्र शाही 
दुष्ट त्यो भ्रष्टचारीको । 
हो वहाँ बिरोधी पनी 
द्रूत त्यो बलात्कारीको ॥

हो बिरोधी ज्ञानेन्द्र शाही 
देश दोहन गर्नेहरुको । 
हो वहाँ विरोधी पनी 
घुसखोरी कर्मचारीको ॥

हो अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही 
नेपालको लागी नेपली.....

समर्थक हौं हामी पनी 
ज्ञानेन्द्र शाहीको । 
समर्थक हौं हामी सब 
कुलमान जस्तो कुशल
कर्मचारीको ॥

गर्छौं विरोध हामी याहाँ 
घुसखोरी र भ्रष्टचारको । 
हिँड्छौं अब फुक्दै शंख 
सावधान खबरदारको ॥

राम्रो काम गर्नेहरुले 
सँधै भाग्नु परेकोछ याहाँ । 
छाती माथी ढुङ्गा राखी 
जनता बाँच्नु परेकोछ याहाँ ॥

हो अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही 
नेपालको लागी नेपली । 
लखेट्छ सब भ्रष्टाचारी 
देश बाटा जरै उखाली ॥

ज्ञान बहादुर लामा "दोङ"