Category: बिचार/ब्लग

च्याउखेती गर्न प्राविधिक ज्ञानको कमी

च्याउखेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै ज्ञान र प्रविधिको कमीले...

च्याउखेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै ज्ञान र प्रविधिको कमीले किसानले पर्याप्त फाइदा लिन सकेका छैनन्।