Category: स्वास्थ्य/जीवनशैली

जपानीहरु धेरै बाच्नुको रहस्यः नियमित व्यायाम, मासु होइन...

विश्वमै सबैभन्दा लामो आयु बाँच्नेमा जापानका बासिन्दा पहिलो नम्बरमा छन् ।

विश्वमै सबैभन्दा लामो आयु बाँच्नेमा जापानका बासिन्दा पहिलो नम्बरमा छन् ।